Historik

100% drifttid
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Sugar Cloud - Europe / Sugar Cloud EU 03
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på 5 dagar!
Avbrott
Avbrott
Sugar Cloud - Europe / Sugar Cloud DE 01
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på 3 dagar!
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på 5 dagar!
Avbrott
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Sugar Cloud - Europe / Sugar Cloud clone DE 01
Inga händelser på 3 dagar!
Avbrott
Inga händelser på 3 dagar!
Avbrott
Sugar Cloud - Europe / Sugar Cloud clone DE 01
Avbrott
Sugar Annual Cloud - North America / Annual US 05
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Sugar Cloud - North America / Sugar Cloud US 01
Inga händelser på 3 dagar!
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Inga händelser på 6 dagar!
Avbrott
Sugar Cloud - North America / Sugar Cloud clone US 01
Avbrott
Sugar Cloud - Europe / Sugar Cloud DE 01
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Inga händelser på 3 dagar!
Avbrott
Sugar Cloud - Europe / Sugar Cloud DE 01
Avbrott
Sugar Cloud - Europe / Sugar Cloud DE 01
Avbrott
Sugar Cloud - Europe / Sugar Cloud DE 01
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Sugar Market / Sugar Market EU API
Avbrott
Sugar Market / Sugar Market EU API
Avbrott
Sugar Market / Sugar Market EU API
Avbrott
Avbrott
Sugar Market / Sugar Market EU
Avbrott
Sugar Market / Sugar Market EU
Avbrott
Sugar Identity / Token Service us-west-2
Avbrott
Sugar Identity / Login us-west-2
Avbrott
Sugar Identity / Login us-west-2
Avbrott
Sugar Identity / Login us-west-2
Avbrott
Sugar Identity / Login us-west-2
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Inga händelser på 2 dagar!
Avbrott
Sugar Market / Sugar Market US
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Sugar Market / Sugar Market US
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Sugar Market / Sugar Market EU API
Inga händelser på 3 dagar!
Avbrott
Sugar Market / Sugar Market Mail App
Inga händelser på 2 dagar!
Avbrott
Sales Enablement / Demo US 01
Avbrott
Sugar Market / Sugar Market Mail App
Avbrott
Sugar Market / Sugar Market EU
Avbrott
Sugar Market / Sugar Market EU
Avbrott
Sugar Market / Sugar Market EU
Avbrott
Sugar Market / Sugar Market EU
Avbrott
Sugar Market / Sugar Market EU
Avbrott
Sugar Market / Sugar Market EU
Avbrott
Sugar Market / Sugar Market EU
Avbrott
Sugar Market / Sugar Market EU
Avbrott
Sugar Market / Sugar Market EU
Avbrott
Sugar Market / Sugar Market EU
Avbrott
Sugar Market / Sugar Market EU
Avbrott
Sugar Market / Sugar Market EU
Avbrott
Sugar Market / Sugar Market EU
Avbrott
Sugar Market / Sugar Market EU
Avbrott
Sugar Market / Sugar Market EU
Avbrott
Sugar Market / Sugar Market EU
Avbrott
Sugar Market / Sugar Market EU
Avbrott
Sugar Market / Sugar Market EU
Avbrott
Sugar Market / Sugar Market EU
Avbrott
Sugar Market / Sugar Market EU
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Inga händelser på 10 dagar!
Avbrott
Sugar Cloud - Europe / Sugar Cloud UK 01
Avbrott
Sugar Cloud - Europe / Sugar Cloud UK 01
Avbrott
Sugar Cloud - Europe / Sugar Cloud EU 03
Avbrott
Sugar Cloud - Europe / Sugar Cloud EU 03
Avbrott
Sugar Cloud - Europe / Sugar Cloud EU 03
Avbrott
Sugar Cloud - Europe / Sugar Cloud EU 03
Avbrott
Sugar Cloud - Europe / Sugar Cloud EU 03
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Sugar Discover / Sugar Discover us-west-2
Inga händelser på 7 dagar!
Avbrott
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Inga händelser på 2 dagar!
Avbrott
Sales Enablement / Free Trial EU 01
Inga händelser på 11 dagar!
Avbrott
Sugar Annual Cloud - North America / Annual US 05
Avbrott
Sugar Cloud - Europe / Sugar Cloud DE 01
Avbrott
Sugar Cloud - Europe / Sugar Cloud clone DE 01
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Inga händelser på 2 dagar!
Avbrott
Inga händelser på 15 dagar!
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Avbrott
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Avbrott
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Sugar Market / Sugar Market Mail App
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Avbrott
Sugar Identity / Login us-west-2
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Avbrott
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Avbrott
Sugar Identity / Login us-west-2
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Inga händelser på 2 dagar!
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Inga händelser på 2 dagar!
Avbrott
Avbrott
Sugar Cloud - Europe / Sugar Cloud DE 01
Avbrott
Sugar Cloud - Europe / Sugar Cloud clone DE 01
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Avbrott
Sugar Market / Sugar Market EU API
Avbrott
Sugar Market / Sugar Market EU API
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Cloud Services / Hint
Avbrott
Avbrott
Sugar Market / Sugar Market EU API
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på 2 dagar!
Avbrott
Avbrott
Sugar Market / Sugar Market EU
Avbrott
Sugar Market / Sugar Market EU
Avbrott
Sugar Market / Sugar Market EU
Avbrott
Sugar Market / Sugar Market EU
Avbrott
Sugar Market / Sugar Market EU
Avbrott
Sugar Market / Sugar Market EU
Avbrott
Sugar Market / Sugar Market EU
Avbrott
Sugar Market / Sugar Market EU
Avbrott
Sugar Market / Sugar Market EU
Inga händelser på 2 dagar!
Avbrott
Cloud Services / Hint
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på 2 dagar!
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på 3 dagar!
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Sugar Cloud - Europe / Sugar Cloud EU 03
Avbrott
Sugar Cloud - Europe / Sugar Cloud UK 01
Avbrott
Sugar Cloud - Europe / Sugar Cloud UK 01
Avbrott
Sugar Cloud - Europe / Sugar Cloud UK 01
Avbrott
Sugar Cloud - Australia / Sugar Cloud AU 01
Avbrott
Sugar Identity / Login us-west-2
Avbrott
Inga händelser på 2 dagar!
Avbrott
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Sugar Market / Sugar Market US
Inga händelser på 2 dagar!
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på 4 dagar!
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Inga händelser på 2 dagar!
Avbrott
Sugar Discover / Sugar Discover us-west-2
Inga händelser på 2 dagar!
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på 4 dagar!
Avbrott
Cloud Services / Hint
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Inga händelser på 9 dagar!
Avbrott
Sugar Market / Sugar Market EU API
Avbrott
Cloud Services / Hint
Inga händelser på 2 dagar!
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Inga händelser på 7 dagar!
Avbrott
Sugar Cloud - Europe / Sugar Cloud EU 03
Avbrott
Sugar Cloud - North America / Sugar Cloud US 16
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på 3 dagar!
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på 4 dagar!
Avbrott
Cloud Services / Hint
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Avbrott
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Inga händelser på 3 dagar!
Avbrott
Sugar Cloud - Europe / Sugar Cloud UK 01
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Avbrott
Sugar Cloud - North America / Sugar Cloud US 02
Avbrott
Sugar Market / Sugar Market EU API
Avbrott
Sugar Annual Cloud - North America / Annual US 03
Avbrott
Sugar Cloud - North America / Sugar Cloud clone US 01
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Avbrott
Inga händelser på 3 dagar!
Avbrott
Sugar Cloud - Europe / Sugar Cloud DE 01
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Sugar Cloud - Europe / Sugar Cloud DE 01
Avbrott
Sugar Cloud - North America / Sugar Cloud US 08
Avbrott
Sugar Cloud - North America / Sugar Cloud US 08
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Avbrott
Sugar Cloud - Australia / Sugar Cloud AU 02
Avbrott
Inga händelser på 2 dagar!
Avbrott
Sugar Market / Sugar Market US
Avbrott
Inga händelser på 2 dagar!
Avbrott
Sales Enablement / Free Trial EU 01
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Avbrott
Cloud Services / Hint
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Inga händelser på 11 dagar!
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Sugar Cloud - North America / Sugar Cloud US 02
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Sugar Cloud - North America / Sugar Cloud US 10
Inga händelser på 4 dagar!
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Sugar Cloud - North America / Sugar Cloud clone US 01
Avbrott
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Sugar Cloud - Europe / Sugar Cloud EU 03
Avbrott
Sugar Cloud - Europe / Sugar Cloud EU 03
Avbrott
Sugar Cloud - Europe / Sugar Cloud EU 03
Inga händelser på 7 dagar!
Avbrott
Sugar Cloud - North America / Sugar Cloud US 02
Avbrott
Sugar Cloud - North America / Sugar Cloud US 01
Avbrott
Sugar Market / Sugar Market EU
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Inga händelser på 2 dagar!
Avbrott
Sugar Cloud - North America / Sugar Cloud US 02
Avbrott
Cloud Services / Hint
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på 2 dagar!
Avbrott
Sugar Market / Sugar Market US
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Inga händelser på 3 dagar!
Avbrott
Sugar Cloud - North America / Sugar Cloud US 02
Inga händelser på 7 dagar!
Avbrott
Sugar Cloud - North America / Sugar Cloud US 02
Inga händelser på 19 dagar!
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Inga händelser på 2 dagar!
Avbrott
Sugar Cloud - Europe / Sugar Cloud DE 01
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Inga händelser på 3 dagar!
Avbrott
Sugar Cloud - Europe / Sugar Cloud DE 01
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Avbrott
Sugar Cloud - North America / Sugar Cloud US 13
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Avbrott
Avbrott
Sugar Identity / Login us-west-2
Avbrott
Sugar Identity / Login us-west-2
Avbrott
Sugar Identity / Login us-west-2
Avbrott
Sugar Identity / Login us-west-2
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Inga händelser på 3 dagar!
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Inga händelser på 8 dagar!
Avbrott
Sugar Cloud - Europe / Sugar Cloud UK 01
Avbrott
Sugar Cloud - Europe / Sugar Cloud UK 01
Avbrott
Sugar Cloud - Europe / Sugar Cloud UK 01
Inga händelser på 4 dagar!
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Inga händelser på 3 dagar!
Avbrott
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Avbrott
Sugar Market / Sugar Market EU API
Inga händelser på 3 dagar!
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Inga händelser på 2 dagar!
Avbrott
Sugar Market / Sugar Market EU
Avbrott
Sugar Identity / Login eu-west-1 (Ireland)
Inga händelser på 3 dagar!
Avbrott
Sugar Connect / Sugar Connect US
Avbrott
Inga händelser på 3 dagar!
Avbrott
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Sugar Cloud - North America / Sugar Cloud clone US 01
Avbrott
Sugar Cloud - North America / Sugar Cloud clone US 01